19/01/1626, 6

19/01/1626, 6

6 Op verzoek van Adriaen Claesz. van de Graeff en compagnie, kooplieden te Amsterdam en eigenaars van goederen in Het Vliegent Hert, zullen HHM aan Joachimi schrijven dat hij hun gevolmachtigde behulpzaam moet zijn bij diens pogingen schip en goederen - inmiddels door de gouverneur te Teignmouth aangeslagen en verkocht - te reclameren. Ook moet Joachimi bevorderen dat de Engelse Admiraliteit de zaak snel afhandelt.