19/01/1626, 8

19/01/1626, 8

8 Naar aanleiding van het dringend verzoek van de reders in het Noorderkwartier zal aan de Admiraliteit aldaar over de uitwisseling van de gevangenen hetzelfde worden geschreven als aan die van Zeeland . De naar de kust van Vlaanderen te zenden bekwame persoon moet eerst naar Z.Exc. gaan om zijn instructie in ontvangst te nemen. Beide Admiraliteiten zal erop gewezen worden dat zij de paters uit Bahia de Todos os Santos goed moeten behandelen. De Infanta dient dat te weten te komen, aangezien haar is wijsgemaakt dat de paters tot rasparbeid worden gedwongen, met alle gevolgen van dien voor de gevangenen uit deze landen.