19/01/1626, 1

19/01/1626, 1

1 Commies Schade bericht dat hofmeester Mortaigne voor het defroyement van ambassadeur Morton tegen de 250 gld. in rekening brengt terwijl hem was verordend de 100 gld. niet te overschrijden.
HHM staan toe dat de RvS passeert wat via kwitanties kan worden gecontroleerd.