19/01/1626, 10

19/01/1626, 10

10 Cracou krijgt een voorschot van een derde deel van het eerste jaar van zijn traktement als commissaris in de Sont en 150 gld. voor het opbreken van zijn familie. Hij wordt met ingang van 17 jan., toen hij de eed heeft afgelegd, op dezelfde wijze behandeld als Pieter Isaäc.