19/01/1626, 11

19/01/1626, 11

11 De Zeeuwse Admiraliteit zendt met haar schrijven van 15 jan. zowel aan HHM als aan het College gerichte brieven mee van Marinus Hollaer. De 22-koppige bemanning van een door het jacht van Hackelaer veroverde egboot van Duinkerke is aan boord gebracht van het schip van Allert Thomassen. De officieren van dat schip zouden de voetspoeling niet hebben willen toepassen.
HHM zullen terugschrijven dat zij willen weten waarom de Duinkerkers niet onmiddellijk overboord zijn gezet en waarom Thomassen deze lieden aan boord heeft genomen. Ook zal de Admiraliteiten te Rotterdam , Amsterdam en in het Noorderkwartier worden geschreven dat zij hun kapiteins strikt gelasten het recht van voetspoeling te gebruiken.