19/01/1626, 12

19/01/1626, 12

12 Hans Haen heeft een weerwoord ingeleverd op de door Pithaen aangedragen nieuwe feiten.
Het zal bij de overige stukken worden gevoegd.