19/01/1626, 13

19/01/1626, 13

13 Halewijn en Matelieff zijn terug uit Amsterdam en rapporteren dat de kooplieden niet te bewegen zijn tot een geldlening op de Engelse juwelen, tenzij de Amsterdamse magistraat borg staat. Die wil niet verder gaan dan de juwelen in bewaring nemen mits in de obligatie wordt opgenomen dat zij aan de crediteuren overhandigd mogen worden als de afbetalingstermijnen niet worden gehaald. Ook delen zij mee enige kooplieden te hebben gevonden die tegen 8% 67.000 gld. willen verschaffen en dat Van Beeck bericht uit Frankrijk verwacht.
Beide zaken worden tot morgen uitgesteld.