19/01/1626, 14

19/01/1626, 14

14 Christian van Brunswijk bevestigt d.d. 8 dec. 1625 de ontvangst van de voor hem uitgevoerde wapens. Het schrijven dient ter zuivering van de borgstelling door Louis de Geer.