19/01/1626, 9

19/01/1626, 9

9 Naar aanleiding van de brief van HHM d.d. 8 nov. 1625 zendt Ernst Casimir d.d. Groningen 30 dec. 1625 het antwoord van graaf Hendrik van Nassau d.d. Dillenburg 9/19 december. Hij bericht dat Piscators correcties op zijn eigen bijbelvertaling door diens zoon zullen worden opgestuurd. De predikanten die hierom hadden gevraagd zullen op de hoogte worden gesteld.
Voorts is Beaumont verzocht te bevorderen dat Bucerus, predikant te Veere, wordt toegestaan zich te Leiden naast de andere afgevaardigden met de bijbelvertaling bezig te houden.