21/01/1626, 6

21/01/1626, 6

6 Agent Bilderbeeck heeft geschreven dat hem in veertien dagen geen brieven van lager gelegen plaatsen ter hand zijn gesteld omdat de vijand de correspondentie schijnt te willen belemmeren. Als tegenmaatregel zou de post van Antwerpen op Keulen gehinderd kunnen worden.
HHM vinden goed dat de RvS in overleg met Z.Exc. hierover beschikt.