22/01/1626, 1

22/01/1626, 1

1 Cornelis Oostermans schrijft d.d. 14 jan. in antwoord op de brief van HHM d.d. 10 jan. dat hij op advies van de Zeeuwse Admiraliteit levensbehoeften heeft doen toekomen aan het markizaat Bergen op Zoom, Roosendaal en Nispen, maar niet aan Sprundel, dat de controleur Hendrick Culenborch in Zeeland is geweest en daarom tijdens zijn afwezigheid de paspoorten niet heeft getekend en dat hij dient op commissie van die van Zeeland.
HHM zullen antwoorden dat hij door de Zeeuwse Admiraliteit niet gelast zal zijn zonder lijst te werken en dat hij dus geen levensbehoeften mag doorlaten tenzij hem een door HHM goedgekeurde lijst wordt getoond. De Zeeuwse Admiraliteit zal gevraagd worden in wiens opdracht Culenborch het controleurschap in Bergen op Zoom uitvoert en waarom hij geen commissie van HHM heeft ontvangen.