22/01/1626, 6

22/01/1626, 6

6 Op rapport van Antwerpen en Oosterzee is besloten dat Copal voor zijn in rekening gebrachte ordinaris en extraordinaris onkosten in plaats van 811 gld. 18 st. toegekend zal worden 400 gld., te betalen uit de onvangen gelden van zijn vader. Om in het vervolg te voorkomen dat Copal tijd verzuimt met het indienen van declaraties voor (buiten)gewone onkosten en voorschotten, staan HHM tot nadere bepaling bij deze voorlopig toe dat zijn traktement wordt verhoogd van 400 tot 700 gld. per jaar. Uit dit bedrag moeten alle kosten, van welke aard dan ook, voldaan worden. Ook dient hij naarstig en tot tevredenheid van de Admiraliteiten de monsteringen te verrichten in Hellevoetsluis, het Goereese Gat, Vlissingen en elders in Zeeland - waartoe hem een akte zal worden verstrekt - en de monsterrollen aan de Admiraliteiten te zenden.