22/01/1626, 2

22/01/1626, 2

2 Conform het advies van de RvS d.d. 20 jan. mogen de pachters hun levensbehoeften op Bosch' licent en volgens een lijst uit de Republiek halen. HHM zullen dit, mochten zij daarom verzoeken, om speciale redenen ook toestaan aan die van Dongen en andere dorpen onder Breda. Voor hun in veiligheid gebracht koren geldt die toestemming echter niet.