22/01/1626, 3

22/01/1626, 3

3 Abraham Jennes dringt aan op teruggave van de hem door kapitein Canonick ontnomen 86 tonnen buskruit en meldt dat de Admiraliteit in het Noorderkwartier hem een schikking heeft aangeboden en dat er niet in zijn nadeel gevonnist zou zijn.
HHM vragen dit College inlichtingen, zijn advies en een kopie van het vonnis.