22/01/1626, 4

22/01/1626, 4

4 Uit Antwerpen komen berichten dat personen uit Spanje daar het nieuws melden dat de WIC het fort en de stad Puerto Rico heeft veroverd.
Dit zal met de aanwezige Bewindhebbers van de WIC worden besproken. Zij zullen worden gemaand de zaak zo spoedig mogelijk te ondersteunen en met Z.Exc. over een of twee geschikte personen te spreken die als hoofden gebruikt zouden kunnen worden. Ook de Amsterdamse Kamer zal hiertoe schriftelijk worden gemaand.