23/01/1626, 5

23/01/1626, 5

5 Sommelsdijck bericht d.d. Parijs 3 jan. van het misnoegen aldaar over het vertrek van kapitein Quast met zes schepen uit Plymouth. Een tweede schrijven van Sommelsdyck en Languerack d.d. 10 jan. verhaalt van de situatie rond La Rochelle.
Beide brieven zullen Z.Exc. ter hand gesteld worden.