24/01/1626, 1

24/01/1626, 1

1 Ter vergadering verzoeken enkele bewindhebbers van de WIC vanwege de aanhoudende berichten van de verovering van stad en kasteel van Puerto Rico door Boudewijn Hendricksz. om assistentie met zeshonderd soldaten, drie of vier oorlogsschepen voor hun transport, ook te voorzien van een goede ingenieur en officieren. Zij vragen HHM enige leden te committeren voor nader beraad.
Halewyn en Schagen zullen de zaak met Z.Exc. opnemen. Die heeft al kenbaar gemaakt dat de WIC zeker met volk en schepen geassisteerd zou moeten worden. HHM besluiten Z.Exc. te verzoeken kapitein Robol te ontbieden om hem in dienst te nemen en de toestand van zijn compagnie te vernemen. Men zou hem moeten vragen naar geschikte middelen om ongehuwde soldaten te werven in plaats van de wellicht niet bereidwillige gehuwden en ook naar manieren om zijn compagnie verder te versterken. Ook zullen HHM aan de Amsterdamse burgemeesters schrijven - en Z.Exc. verzoeken hetzelfde te doen - hun consent te verlenen en bovendien nog een van hun compagnie├źn beschikbaar te stellen, of, bij weigering een andere bekwame kapitein te bedenken. Halewijn en Schagen zullen met de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten bespreken welke schepen zij voor het vervoer van het volk beschikbaar hebben. Met Thomas Ruth zal gesproken worden over zijn aanstelling als ingenieur. De WIC zal de soldaten voorzien van levensbehoeften. Schepen en volk zullen niet uitlopen dan wel onmiddellijk terugkeren als wordt gemeld dat de verovering niet heeft plaatsgevonden. Nadat de soldaten zijn vervoerd, dienen de schepen terug te keren. Is het kasteel wel veroverd, dan komt de soldij van de soldaten gedurende een jaar voor rekening van het land. HHM zullen Joachimi van het voornemen tot bijstand op de hoogte stellen en hem opdragen te bevorderen dat de binnenlopende Engelse schepen naar de kust van Spanje worden gestuurd met het doel een eventueel Spaans secours voor Puerto Rico op te houden. Ook moet hij uitzoeken waar Van der Lecq zich met de schepen van HHM bevindt en daarvan terstond bericht doen.