24/01/1626, 3

24/01/1626, 3

3 De volmachten van Ameland verzoeken nieuwe stukken te mogen produceren op de inventaris. HHM staan dit toe mits zij een kopie geven aan de heer van Ameland die eveneens toestemming heeft om hetzelfde te doen.