24/01/1626, 6

24/01/1626, 6

6 Het nader advies van de RvS d.d. 22 jan. over het rekest van de kinderen van Meganck luidt dat HHM beter dan de RvS op de hoogte zijn van de voorwaarden waarop officieren naar de Palts zijn gegaan. Gebleken is dat HHM kolonel Veer en ritmeester Starckenborch het volledige traktement hebben laten genieten.
Er wordt nog geen besluit genomen.