26/01/1626, 7

26/01/1626, 7

7 De Rotterdamse Admiraliteit stuurt een kopie van haar met advies van rechtsgeleerden uitgesproken vonnis tegen Giffart.
Joachimi krijgt een afschrift.
De Admiraliteit schrijft ook nog d.d. Rotterdam 24 jan. dat haar afgevaardigden voor de kustbewaking last hebben de besognes van de comptabelen in 's- Gravenhage te bespreken met Feith en Olphert Barentsz. Het College stelt dat het wellicht beter is de zaak hier af te doen.
HHM stemmen in met een bespreking van de rekenmeesters met de gedeputeerden.