26/01/1626, 3

26/01/1626, 3

3 Op verzoek van de contractanten van het Deense subsidie zal de RvS aan Aissema schrijven dat hij het geld zal ontvangen te Hamburg van Derck de Gardin, hun commies aldaar.