26/01/1626, 4

26/01/1626, 4

4 De gedeputeerden van Holland brengen te berde dat in Amsterdam de drukker van de Hollantse Apocalips 1 is achterhaald door Pieter Jansz. Vlasvat. Zij verzoeken hem de premie van 1.000 gld. uit te keren.
HHM passeren daartoe ordonnantie op Doublet.

1 Zie resolutie 7 op 13 januari 1626.