26/01/1626, 6

26/01/1626, 6

6 Aangevoerd wordt dat de ruitercompagnieën, voorheen in de Betuwe gelegerd om de overkomst van de vijand te belemmeren, elk 2.000 gld. gekort worden en dat zij daarover hun beklag doen.
De RvS wordt verzocht na overleg met Z.Exc. advies uit te brengen.