26/01/1626, 8

26/01/1626, 8

8 Luitenant-kolonel Jan Halcket schrijft d.d. Ravenstein 18 jan. dat hij op behagen van HHM de ingezetenen van het Land van Ravenstein een akte heeft gegeven waardoor zij hun gewas naar beide zijden mogen brengen, zoals ook de gouverneur van Grave heeft gedaan op eenzelfde akte tevoren gegeven door de gouverneur van 's-Hertogenbosch. Hij verzoekt het besluit van HHM te mogen vernemen.
De RvS wordt om advies gevraagd.