27/01/1626, 9

27/01/1626, 9

9 Petrus Pessius, predikant op Ameland, verzoekt om mandement van arrest tegen de volmachten van Ameland vanwege een hem aangedaan onrecht in de voor HHM opgestelde geschriften tegen de heer van Ameland.
HHM wijzen het verzoek af en verwijzen hem naar de gewone justitie.