27/01/1626, 10

27/01/1626, 10

10 Commies Marten van Juchen verzoekt HHM te disponeren inzake zijn bij de RvS ingeleverde, maar niet afgedane rekening en ook inzake het ontbreken van lonten in de steden in het Land van Mark.
Het rekest wordt voor een passende beschikking doorgestuurd naar de RvS.