27/01/1626, 11

27/01/1626, 11

11 De door Pieter van Blanckeroort ingeleverde declaratie van zijn verteringen en scheepsvrachten op de reis naar Hellevoetsluis en Goedereede om aldaar de oorlogsschepen te doen uitvaren beloopt 68 gld. 4 st.
Thesaurier-generaal De Bie zal de declaratie onderzoeken en daarna ordonnantie doen passeren.