27/01/1626, 17

27/01/1626, 17

17 De RvS stelt in zijn advies van 17 jan. voor het slot van de rekening van de vader van ontvanger-generaal Doublet over 1618 over te dragen op de laatste gesloten rekening over het jaar 1621 van laatstgenoemde. Het sterfhuis en de borgen blijven evenwel verbonden tot de uiteindelijke voldoening. Ter vergroting van het inzicht zou, indien HHM akkoord gaan met de voor de ontvanger-generaal ontworpen instructie, daarin nog uit het advies van Schagen en thesaurier-generaal De Bie d.d. 27 dec. 1625 toegevoegd kunnen worden, dat HHM ten allen tijde kennis moeten kunnen nemen van de feitelijke gesteldheid van het kantoor van de ontvanger.
HHM stellen de besluitvorming over het slot van de rekening uit totdat ook het advies van de Generaliteitsrekenkamer er is. De ontvanger-generaal zal opnieuw worden gemaand zich uit te spreken over de voor hem ontworpen instructie.