27/01/1626, 18

27/01/1626, 18

18 De Bewindhebbers van de WIC verzoeken betaling van de eerste, tweede en derde termijn van het door de provincies beloofde secours.
HHM zullen de provincies in geschrifte ernstig vermanen hun quoten naar behoren op te brengen.