27/01/1626, 2

27/01/1626, 2

2 Marcus Janssen en Abraham Hendrixen verkrijgen verlenging met zes maanden van de termijn van een jaar zoals vastgelegd in het octrooi van 17 april 1625 om hun primo mobile in werking te stellen.