27/01/1626, 20

27/01/1626, 20

20 Ter vergadering compareren de gedeputeerden van de Admiraliteitscolleges.
HHM kondigen aan dat zij zijn ontboden om met enkele gecommitteerden te spreken over de kustbewaking in de zomer.