27/01/1626, 22

27/01/1626, 22

22 Essen, Schagen, Beaumont en Haersolte rapporteren naar aanleiding van het besluit d.d. 22 jan. inzake de beraming van de in het leger gebruikte schepen. Zij hebben beraad gevoerd met raden van State Vijgh en Clant en thesaurier-generaal De Bije en na onderzoek van de instructie van de commies van deze schepen geconcludeerd dat die met een aantal punten, met name wat de ijking van de schepen betreft, moet worden uitgebreid. Ook moet een gekwalificeerd persoon benoemd worden tot commies-generaal over de schepen terwijl kapitein Ariaen als eerste commies kan aanblijven of zijn huidige traktement kan behouden.
De heren worden bedankt voor hun moeite en verzocht een instructie te ontwerpen voor degene die als commies-generaal aangesteld zou kunnen worden. De RvS zal worden verzocht zijn besogne over de door de heren van Holland aangedragen kwestie van het ijken der schepen af te ronden zodat het resultaat in de instructie opgenomen kan worden. Eventueel kunnen alle besognes die deze aangelegenheid betreffen worden overgedragen aan de gecommitteerden van HHM en de RvS. Die kunnen dan alle relevante punten in het ontwerp van de instructie betrekken zodat vervolgens naar behoren daarover besloten kan worden.