27/01/1626, 7

27/01/1626, 7

7 Het verzoek van Jacob Janssen om in en nabij zijn woonplaats Venray verlicente waren te mogen verkopen wordt afgewezen.