27/01/1626, 8

27/01/1626, 8

8 Gerhart van Hern, controleur van de licenten te Emmerik, klaagt over ritmeester Quade die twee door hem verlicente koeien heeft laten wegnemen en verkopen, daarbij dreigend met de executie van de ter verdere aanmaning gestelde borgen ten bedrage van 300 rijksdaalder. Hij verzoekt restitutie van het geld van de verkochte koeien en vrijstelling van de aanmaning op de borgen.
De RvS moet, na partijen gehoord te hebben, passend disponeren.