29/01/1626, 4

29/01/1626, 4

4 De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 14 jan. dat zij door het variabele weer geen Landdag hebben kunnen uitschrijven, maar dit zo spoedig mogelijk te zullen doen.
Hierop valt nog geen resolutie.