29/01/1626, 5

29/01/1626, 5

5 Essen, Schagen, Beaumont en Haersolte hebben verslag gedaan van hun bezoek aan D'Espesses teneinde diens klachten te vernemen. Quast en andere kapiteins zouden bij het vertrek uit Plymouth met d├ędain de banderollen van de koning hebben afgeworpen en andere onbeschaamdheden hebben gepleegd.
De Admiraliteitscolleges moeten hierover inlichtingen inwinnen en de informatie zo spoedig mogelijk aan HHM sturen.
Ook verzoekt D'Espesses een in Medemblik getimmerd schip genaamd Het Casteel te Medemblick te mogen kopen.
De Admiraliteit in het Noorderkwartier wordt om advies gevraagd.