29/01/1626, 6

29/01/1626, 6

6 Kapitein Wijngarden schrijft d.d. Steenbergen 26 jan. dat huislieden uit de omgeving met meer dan twintig gehuurde wagens hun waren naar Breda brengen waarbij fraude en verkopingen niet zijn uitgesloten. Ook dorpen die onder de vijand ressorteren verkrijgen uit Bergen op Zoom allerlei levensmiddelen.
HHM vragen de RvS om advies.