29/01/1626, 11

29/01/1626, 11

11 Ook wordt gerapporteerd dat de gedeputeerden van de Admiraliteitscolleges de lening van twee schepen aan de WIC excuseren. Zij stellen voor dat de WIC schepen huurt op kosten van het land.
Halewijn en Schagen zullen dit alles aan Z.Exc. meedelen.