29/01/1626, 12

29/01/1626, 12

12 De jonkers Evert Crabbe en Frans Ransou mogen tien karabijnen, achttien paar pistolen, twee volle kurassen en twee voor hun lijf gemaakte karabijnharnassen uitvoeren tegen betaling van een kwart in de konvooien en licenten.