29/01/1626, 15

29/01/1626, 15

15 Kapitein Engelbert Charles klaagt dat de Kleefse raden in het afdanken van zijn ruitercompagnie 7.447 gld. 10 st. hebben gekort op hetgeen de ruiters voor hun monstering op de boer hebben verbruikt. Ook korten zij 1.251 1/2 gld. op voeder en maal aan zijn compagnie verschaft door de burgers van Goch tijdens en enkele dagen na de inname van die stad. Hij verzoekt HHM om voorschrijven dat hem niet meer dan 8 st. per dag per ruiter gekort wordt en dat zowel zijn aanritsgeld van 2.800 gld. wordt betaald als ook 12 st. per dag vanaf het aannemen der ruiters tot aan de dag van de monstering. Ook vraagt hij om een passende afrekening.
HHM sturen het rekest naar stadhouder en raden om te doen wat juist en billijk is.