29/01/1626, 2

29/01/1626, 2

2 Aissema schrijft d.d. Hamburg 4/14 jan. dat hij een wissel heeft getrokken van 4.120 rijksdaalder ter betaling van het regiment.
De RvS zal de wissel accepteren en ook Aissema zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het akkoord met Joost Brasser over het overmaken van het geld.