29/01/1626, 3

29/01/1626, 3

3 De Staten van Utrecht bedanken bij schrijven van 17 jan. HHM voor hun brief d.d. 14 dec. 1625 waarin werd aangedrongen op nauwlettende zorg voor de welstand van de provincie. Onder overlegging van alle goede correspondentie vragen de Staten HHM te geloven dat zij niet anders voor ogen hebben dan de goede welstand van religie en regering en dat zij de plakkaten handhaven en doen uitvoeren.
HHM vernemen dit met instemming en vertrouwen erop dat de Staten van Utrecht op dezelfde wijze voortgaan, onder dankzegging.