29/01/1626, 7

29/01/1626, 7

7 Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 15 nov. 1625.
Vereist geen resolutie.