29/01/1626, 9

29/01/1626, 9

9 Halewijn en Van der Meer rapporteren dat Brasser en Schoonhoven de lening van 100.000 gld. met een half jaar willen continueren op voorwaarde dat elke maand een zesde deel in mindering wordt gebracht op het Venetiaanse subsidie.
Halewijn en Van der Meer moeten hierover met de RvS spreken en zijn advies vernemen.