30/01/1626, 3

30/01/1626, 3

3 Op het verzoek van Alexander van Munster uit Nijmegen en Gerrit van Broeckhuisen, handelaars in ossen, is toegestaan dat zij en andere ingezetenen van deze landen (indien zij daartoe een verzoek indienen) paspoort van de vijand mogen vragen om daarvandaan magere ossen in te voeren.