30/01/1626, 10

30/01/1626, 10

10 Gelet op het advies van de RvS kennen HHM Anna Kirpatrick, weduwe van de in dienst van het land te Bergen op Zoom gesneuvelde kolonel Robert Henrisonne, 300 gld. per jaar toe gedurende haar leven.
De RvS wordt gemaand het traktement te betalen uit de gemortificeerde betalingen op de staat van oorlog.