30/01/1626, 14

30/01/1626, 14

14 Famars schrijft d.d. Heusden 27 jan. in antwoord op het schrijven van HHM van 17 jan. dat hij alles doet om de fraude op het platteland te verhinderen. Hij stelt voor de dorpen in het Land van Heusden hun waren uitsluitend uit Heusden te laten halen.
De RvS wordt om advies gevraagd.
In hetzelfde schrijven wordt gemeld dat die van Bokhoven en Heel grote schepen hebben en te Gorinchem vele goederen verlicenten waarmee de dorpen worden bevoorraad.
HHM sturen het Rotterdamse Admiraliteitscollege een extract en verwachten zijn reactie.