30/01/1626, 16

30/01/1626, 16

16 Aangezien de Admiraliteiten geen schepen beschikbaar stellen, besluiten HHM de WIC twee schepen te laten huren op kosten van het land. De schepen vervoeren de soldaten naar Puerto Rico en keren dan terug.