30/01/1626, 8

30/01/1626, 8

8 Op hun verzoek zal het op 17 april 1625 aan Marcus Janssen en Abraham Hendrixen verleende octrooi voor hun drijfveer niet alleen gelden voor waterwerken, maar ook voor koren-, vol-, olie-, papier- en andere molens.