31/01/1626, 2

31/01/1626, 2

2 HHM verzoeken en machtigen Z.Exc. in overleg met en met toestemming van Ernst Casimir, de plaats van luitenant-kolonel die Pithaen bekleedde, te bezetten met een ander bekwaam persoon. Z.Exc. dient ook het fort te 's- Gravenwaard te voorzien van een Nederlandse commandant. Dat mag degene zijn die op dit moment voor deze taak wordt benut, maar ook een ander bekwaam persoon. De compagnie van Pithaen zal voortaan door haar luitenant worden geleid en hijzelf zal van nu af aan de gage van kapitein genieten en zich niet met de compagnie bemoeien.
De heren van Utrecht verzoeken dit punt enige dagen aan te houden voor overleg met de Staten van Utrecht , die deze compagnie ter repartitie hebben.